Zo volg je peuters

Aanbieding!

19.75

Categorie:

Beschrijving

Zo volg je peuters

(Zie Zo Educatief: M. Schippers, H. van Gemert en J. Hanff)

Een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsproces van kinderen in de leeftijd van 2.0 tot 4.0 jaar in beeld kan worden gebracht. Uitgangspunt voor observatie is de spelende peuter, en nadrukkelijk géén toetsmomenten. De ideeënkaarten geven voldoende handreikingen het kind te bekijken in de gewone spelsituaties.

Zo volg je peuters is gericht op ontwikkelingsgebieden als:

 • Zelfbeeld
 • Redzaamheid
 • Motoriek
 • Spraak
 • Taal
 • Spel

Zo volg je peuters is ontwikkeld binnen de praktijk van het begeleiden van jonge kinderen. Daarbij is voornamelijk gelet op de hanteerbaarheid en doelmatigheid van het instrument voor de gebruikers.
Door middel van concrete observatieactiviteiten, beschreven in de ideeënkaarten, wordt de algehele ontwikkeling van het individuele kind in beeld gebracht.

Doelen:

Het in kaart brengen van het ontwikkelingsproces van peuters.
Het vroegtijdig signaleren van specifieke hulpvragen.

Zo volg je peuters bestaat uit:

 • Een beknopte en duidelijke handleiding
 • Registratielijsten per individueel kind (kopieersysteem)
 • Nog meer ideeënkaarten met handelingssuggesties, gerelateerd aan het volgsysteem
 • Nieuw: Verkorte observatielijst
 • Nieuw: De Peuter Vragen Lijst, (in te vullen door ouders, leidsters en andere deskundigen) waarmee persoonlijkheidskenmerken duidelijk worden.
 • Nieuw: Handelingssuggesties bij de Peuter Vragen Lijst.

 

Zo volg je peuters…

 • is een volgsysteem dat tevens ideeën aanreikt wanneer specifieke begeleiding wenselijk is.
 • is zeer voordelig in gebruik: na aanschaf zijn de gebruikskosten nihil.
 • voorziet in een duidelijke voortgangsregistratie.
 • Geeft hierdoor inzicht in een ononderbroken ontwikkelingsproces van de peuter.
 • bevordert een vroegtijdige onderkenning van specifieke hulpvragen.
 • De ontwikkelingslijnen geven duidelijk weer wanneer er sprake is van een versneld dan wel een vertraagd ontwikkelingsproces. Richtlijn hiervoor is de zogenaamde signaallijn.
 • De bijbehorende ideeënkaarten geven praktische handreikingen om een optimale afstemming te bereiken.
 • kan samen met het observatie-instrument “Zo leren Kleuters” een praktische bijdrage leveren in de visieontwikkeling van de educatieve basiscentra.
 • Voor gebruikers van ‘Zo volg je peuters’ is er ook een computerprogramma, waarin de observaties geregistreerd kunnen worden.
 • Ook kunnen de gegevens van de bekende Zie Zo Peutervragenlijst ingevoerd worden: de score wordt door het programma snel berekend. Een flinke tijdwinst!
 • Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid tot het bijhouden van een journaal, aantekeningen over een kind, oudercontacten, etc.

 

Let op, over de software

Bij aanschaf komt het installatiebestand van de software in een Zip-bestand. Open het zipbestand, en dubbelklik daarna op het setup-bestand om de installatie te beginnen.

De software is te installeren als netwerkversie of als een standalone-versie. We adviseren om te kiezen voor standalone.

Ten tijde van het bouwen van deze software waren lagere schermresoluties gebruikelijk dan tegenwoordig. Dan kan vertekening op het scherm opleveren.

Ten slotte: Het is helaas niet mogelijk om support te geven op de installatie of de werking van de software.