Zo leren kleuters

Aanbieding!

19.75

Categorie:

Beschrijving

Zo leren kleuters Volgsysteem

Zo leren kleuters
(1998 – 2002  Zie Zo Educatief: M. Schippers, H. van Gemert en J. Hanff)

Hét observatie- en begeleidingsinstrument voor kleuters

 

Zo leren kleuters is gericht op ontwikkelingsgebieden als:

visuele waarneming:

 • het zien en herkennen van situaties
 • visueel geheugen
 • visueel ruimtelijke waarneming
 • specifieke leesvoorwaarden
auditieve waarneming:

 • auditief geheugen
 • auditieve discriminatie
 • auditieve synthese
 • auditieve analyse
 • objectivatie

 

 taal-denken:

 • ordenen en taalontwikkeling
 rekenvoorwaarden:

 • rekentaal
 • tellen en hoeveelheid
sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • redzaamheid
 • perspectief nemen
 taakwerkhouding:

 • richten van aandacht, aandachtspanning en probleemoplossend werken
motoriek:

 • grove en fijne motoriek.

Doelen:

 • Het in kaart brengen van het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsproces van kleuters.
 • Het bevorderen van planmatig handelen.

Doelgroep:

 • leerkrachten van de onderbouwgroepen van het (speciaal) basisonderwijs
 • andere hulpverleners binnen de jeugdzorg

Zo Leren Kleuters is ontwikkeld binnen de dagelijkse praktijk van het onderwijs aan jonge kinderen.
Daarbij is voornamelijk gelet op de hanteerbaarheid en doelmatigheid van het instrument voor de gebruikers.

Door middel van concrete observatieactiviteiten met een omschreven instructie en persoonsonafhankelijke interpretatienorm wordt de algehele ontwikkeling van het individuele kind in beeld gebracht.

Zo leren kleuters…

 • is een leerlingvolgsysteem met een geïntegreerd leerlingbegeleidingsplan.
 • is zéér voordelig in gebruik (na aanschaf zijn de gebruikskosten nihil).
 • voorziet in de verplichting die de WPO stelt aan een duidelijke voortgangsregistratie. Je kunt aangeven hoe kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en welke handelingen en materialen daartoe aangewend worden.
 • geeft inzicht in het ononderbroken ontwikkelingsproces van de kleuter.
 • bevordert het signaleren in een vroeg stadium. De ontwikkelingslijnen geven duidelijk weer wanneer er sprake is van een specifieke hulpvraag t.a.v. het vertraagd dan wel versneld doorlopen van de ontwikkelingsprocessen. Richtlijn hiervoor is de zogenaamde signaallijn.
 • mét computerprogramma waarin observatiegegevens geregistreerd kunnen worden.
 • geeft een duidelijke opbouw van suggesties op de materiaalkaarten. Hierdoor wordt een optimale
  pedagogische en didactische afstemming bereikt.
 • mét ‘n computerprogramma waarmee alle op school aanwezige materialen in kaart kunnen worden gebracht.
 • ondersteunt de beginnende leerkracht in het leren hanteren van de ontwikkelingsmaterialen. Tevens geeft het handreikingen m.b.t. de invulling van handelingsplanning. Het formulier Handelingsplan geeft aandachtspunten omtrent klassenmanagement. Ook voor de ervaren leerkracht is het instrument daarom waardevol.
 • Ruim 250 materiaalkaarten van veel voorkomende ontwikkelingsmaterialen zijn reeds aangemaakt. Deze worden als bijlage toegevoegd aan het observatie-instrument. Tevens zijn deze in de ontwikkelingslijnen opgenomen om het planmatig handelen te vergemakkelijken.

 

Let op, over de software

Bij aanschaf komt het installatiebestand van de software in een Zip-bestand. Open het zipbestand, en dubbelklik daarna op het setup-bestand om de installatie te beginnen.

De software is te installeren als netwerkversie of als een standalone-versie. We adviseren om te kiezen voor standalone.

Ten tijde van het bouwen van deze software waren lagere schermresoluties gebruikelijk dan tegenwoordig. Dan kan vertekening op het scherm opleveren. We adviseren om de resolutie lager in te stellen.

Ten slotte: Het is helaas niet mogelijk om support te geven op de installatie of de werking van de software.