Ik en de wereld

6.00

Ik en de wereld is een programma dat ideeën aanlevert om op gestructureerde wijze om te gaan met:
-de sociaal emotionele ontwikkeling
-taal als communicatiemiddel

Ik en de wereld omvat 6 projecten van drie weken.

Categorie:

Beschrijving

Ik en de wereld

Ik en de wereld is een programma dat ideeën aanlevert om op gestructureerde wijze om te gaan met:
-de sociaal emotionele ontwikkeling
-taal als communicatiemiddel

Ik en de wereld omvat 6 projecten van drie weken.
Elk project heeft een eigen thema:

  • Iedereen heeft een naam.
  • Hoofd, schouders, knie en …
  • Hoe voel ik me vandaag.
  • Mijn familie.
  • Ik en mijn vriendje.
  • Op stap.

Ideeën voor 18 weken, waarin elke activiteit en elk thema een ander doel heeft op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en taal als communicatiemiddel.

De verschillende thema’s worden in drie subcategorieën uitgewerkt:

 

Week 1. Zelfbeeld.
In de eerste week van elk thema wordt er aandacht besteed aan het zelfbeeld van de kinderen. Centraal staat: eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfcontrole of zelfsturing

Week 2. Perspectief nemen.
In de tweede week van het thema wordt er dieper ingegaan op het nemen van perspectief in bepaalde situaties. Centraal staat: keuzen maken, ruimte nemen of krijgen, verantwoordelijkheid nemen of krijgen.

Week 3. Sociale vaardigheden.
In de derde week van elk thema wordt er vooral aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Je kunt denken aan het aanleren van probleemoplossend handelen, complimentjes geven, aandachtig luisteren en kritiek geven en nemen.

Verwerkingsmogelijkheden worden niet alleen aangeboden in de vorm van ideeën voor taalactiviteiten en sociale vaardigheden maar komen geïntegreerd terug binnen alle ontwikkelingsactiviteiten tijdens het werken in Hoeken, met daarbij aandacht voor spelregels, afspraken, attributen en aankleding.

Knutselactiviteiten: opdrachten in het platte vlak of juist ruimtelijk,
groepsopdrachten etc.

Drama: situaties naspelen uit de belevingswereld van de kinderen, handelende strategie bieden, probleemoplossend handelen.

Ritmiek: rekening houden met elkaar, spanning en ontspanning.

Gym: oefeningen die betrekking hebben op het thema.

‘Ik en de wereld’ is een zeer praktische,
duidelijke en inspirerende map,
ruim 200 pagina’s dik.
‘Ik en de wereld’ voorziet in een
duidelijke behoefte:
hij mag eigenlijk niet in uw praktijk ontbreken!