Groepswerkplan Taal-Lezen

Aanbieding!

30.00

Categorie:

Beschrijving

Leerlijnen van Taal en Lezen in Samenhang:

Het Groepswerkplan Taal-Lezen

Alle leerlijnen Taal-Lezen, uitgaande van de Kerndoelen, in onderlinge samenhang bij elkaar gebracht

Alle leerlijnen op een rij:

 1. Tekstkenmerken en woordtypen
 2. Technisch lezen
 3. Voordrachtslezen
 4. Spelling: Foneem-grafeemkoppeling. Regels en strategieën
 5. Werkwoordspelling
 6. Taalkundig ontleden
 7. Redekundig ontleden
 8. Motorisch schrijven
 9. Alfabetiseren
 10. Begrijpend lezen
 11. Woordenschat, woordvelden en trefwoorden
 12. Spreken en luisteren
 13. Taalbeschouwing
 14. Stellen, Schrijven
 15. Interpunctie

Het groepswerkplan Taal-Lezen geeft:

 • De samenhang van de leerlijnen Taal-Lezen
 • Richtlijnen voor het aanbod van de diverse onderdelen
 • Tijdpad van beheersing van de gestelde doelen

De groepwerkplannen Taal-Lezen zijn geschikt voor scholen die inclusief onderwijs willen verzorgen vanuit een gezamenlijk curriculum gebaseerd op en voldoend aan de kerndoelen. Voor de volledigheid: De pijlers van inclusief onderwijs zijn:

 • Alle kinderen werken, spelen en leren in één groep
 • Ieder leert op zijn of haar eigen niveau van ontwikkeling
 • De kinderen werken samen
 • Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk curriculum

De Groepswerkplannen Taal-Lezen bieden allen informatie over hetgeen in het basisonderwijs op het gebied van taal en lezen aan de orde komt, en wanneer. Ze bieden aldus een beredeneerd onderwijsaanbod.

De informatie is bij uitstek geschikt voor (beginnende) leerkrachten, ouders en studenten. De groepswerkplannen taal-lezen geven een overzicht over de opbouw van verschillende leerlijnen taal-lezen, de samenhang daartussen, en de doorgaande lijn.

De groepswerkplannen Taal-Lezen zijn ingedeeld in blokken. Deze blokken hebben een vastgestelde omvang, het is dus duidelijk hoeveel tijd zo’n blok vraagt. Door de vorderingen van een leerling nauwgezet te volgen, en vast te stellen hoeveel tijd een leerling nodig heeft een blok te doorlopen is het mogelijk een prognose te maken van het onderwijsrendement. De vorderingen van kinderen kunnen langs de norm gelegd worden, waardoor vast te stellen is of kinderen voor of achter liggen op die norm, en in welke mate. En dat biedt mogelijkheden het totale onderwijsaanbod van kinderen tegen het licht te houden, en bij te stellen.

Het groepswerkplan Taal-Lezen omvat diverse mappen met suggesties voor de deelvaardigheden:

 • De Algemene Map
 • Flitsend lezen
 • Begrijpend lezen
 • Stellen
 • Spelling
 • Spreken en luisteren

Deze mappen vormen géén taal-of leesmethodes. De mappen bieden ideeën voor didactisch en pedagogisch handelen en de werkwijze, die vervolgens naar eigen inzicht uitgevoerd kunnen worden.

Met behulp van de groepswerkplannen Taal-Lezen en de mappen met suggesties kunnen onderwijsarrangementen samengesteld worden, gericht op de groep leerlingen, maar ook op het individuele kind.

 

Let op, over de software ‘Flitsend Lezen’

Bij aanschaf komt het installatiebestand van de software in een Zip-bestand. Open het zipbestand, en dubbelklik daarna op het setup-bestand om de installatie te beginnen.

De software is te installeren als netwerkversie of als een standalone-versie. We adviseren om te kiezen voor standalone.

Ten tijde van het bouwen van deze software waren lagere schermresoluties gebruikelijk dan tegenwoordig. Dan kan vertekening op het scherm opleveren. We adviseren om de resolutie lager in te stellen.

Ten slotte: Het is helaas niet mogelijk om support te geven op de installatie of de werking van de software.