De Rekendoos

Aanbieding!

8.00

De Rekendoos

Oefenen en automatiseren. Spelletjes om eenvoudig zelf te maken.
Voor gebruik bij Remedial Teaching, in de klas, of voor thuis!

Onderdelen:

De Rekendoos bestaat uit:

 • een tweetal spelmappen
 • een werkbladenmap vol oefenmateriaal.
Categorie:

Beschrijving

De Rekendoos

Oefenen en automatiseren. Spelletjes om eenvoudig zelf te maken.
Voor gebruik bij Remedial Teaching, in de klas, of voor thuis!

Onderdelen:

De Rekendoos bestaat uit:

 • een tweetal spelmappen
 • een werkbladenmap vol oefenmateriaal.

Somtypes:

Voor de volgende typen sommen zijn spelletjes en werkbladen opgenomen:

 • 3 + 2, getallen t/m 10
 • 6 – 2, getallen t/m 10
 • 12 + 3, getallen t/m 20
 • 14 – 2, getallen t/m 20
 • 20 – 14, getallen t/m 20
 • 8 + 7, getallen t/m 20
 • 15 – 8, getallen t/m 20
 • 24 + 10, getallen t/m 100
 • 48 – 10, getallen t/m 100
 • 24 + 4, getallen t/m 100
 • 48 – 4, getallen t/m 100
 • 24 + 12, getallen t/m 100
 • 48 – 12, getallen t/m 100
 • 24 + 8, getallen t/m 100
 • 48 – 9, getallen t/m 100
 • 24 + 18, getallen t/m 100
 • 48 – 19, getallen t/m 100
 • Tafels 0 – 10
 • Deeltafels 1 – 10
 • Getalopbouw. Getallen t/m 20. Verder tellen
 • Getalopbouw: Getallen t/m 100. Verder tellen
 • Getalopbouw. Getallen t/m 20. Terugtellen
 • Getalopbouw. Getallen t/m 100. Terugtellen
 • Getalopbouw. Sprongen van 2. Even / oneven.
 • Getalopbouw. Verdubbelen. Getallen t/m 100.
 • Getalopbouw. Halveren. Getallen t/m 100.
 • Er zijn van alle somcategorieën werkbladen opgenomen voor de formuleproblemen (puntsommen), zoals . + 5 = 9

Beginsituatie:

Bij het oefenen van automatiseren moet begonnen worden met het ‘oudste probleem’. Zo heeft het uiteraard weinig zin automatiseringsoefeningen te doen met getallen tot 100, als de automatisering t/m 10 nog niet beheerst wordt.
Om het oudste probleem vast te stellen – indien dat onvoldoende uit het klassewerk of de door de school gebruikte toetsen blijkt – voorziet De Rekendoos in een toets die u ter vaststelling van het te oefenen somtype kunt gebruiken. Hierbij is niet alleen het resultaat belangrijk, maar ook de tijd die nodig was om tot dat resultaat te komen.

Spelmappen:

Spelletjes zijn leuk om te doen. Door het speelse karakter hebben ze een groot leereffect. Dit geldt voor school, maar zeker ook voor thuis.
Veel ouders vragen aan leerkrachten: wat kunnen we zelf doen om ons kind te helpen?
De Rekendoos biedt voor dit thuis oefenen ook grote mogelijkheden. De materialen zijn, omdat het een kopieersysteem is, eenvoudig en tegen relatief lage kosten voor thuisgebruik te dupliceren.
En: Het is gewoon leuk om samen spelletjes te spelen.
Natuurlijk zijn er ook aanwijzingen hoe de materialen in elkaar gezet moeten worden, en spelinstructies.

Werkbladenmap:

Naast de beide spelmappen is er ook een werkbladenmap, met werkbladen die u in de klas kunt gebruiken als extra oefenmateriaal, of desgewenst ook thuis kunt laten gebruiken. Uiteraard is voorzien in antwoordbladen.

De prijzen:
De Rekendoos, twee spelmappen, in totaal 575 pagina’s:
 € 75,-
De Rekendoos, werkbladenmap, in totaal 324 pagina’s:
 € 45,-

De Rekendoos is een kopieersysteem: u bepaalt dus zelf welke spelletjes u zinvol of nodig vindt, en dus wilt gaan gebruiken.